Huishoudelijk reglement


Onze groepsopvang is alle dagen geopend. De openingsuren vindt u terug in de rubriek contact. We streven naar een opvang vol rust en structuur. We vragen dan ook om u kindje te brengen voor 9u, zo kan hij/zij nog deelnemen aan het onthaal moment en kan de dag rustig van start gaan. (Uitzonderingen kunnen maar steeds in overleg)


Het uur van afhalen wordt steeds in de ochtend meegedeeld in het heen en weer boekje, zo kunnen de verzorgsters weten of er een vieruurtje moet worden voorzien of niet.

Het uur van brengen en halen van de kindjes wordt steeds elke dag geregistreerd. Op het einde van de maand dient u dit blad te ondertekenen en wordt de factuur opgemaakt door Ferm. De factuur wordt berekend op basis van het inkomen. (IKG)


Groepsopvang Bijzonder is aangesloten bij Ferm en staat onder toezicht van Kind & Gezin.


We zijn telkens gesloten op de wettelijke feestdagen, afhankelijk van de dag waarop deze valt wordt er soms een brug gemaakt. Een volledig overzicht van alle sluitingsdagen wordt in Januari meegegeven.


Starten in de kinderopvang is zowel voor het kind als u als ouder een enorme aanpassing. Daarom nemen we graag de tijd om een wenmoment samen met u als ouder vast te leggen en een wenmoment voor het kindje alleen.


Wanneer je kind ziek is probeer het zoveel mogelijk thuis te houden. Zo besmetten ze niet de hele groep. Zorg steeds voor een dokterbriefje.


Medicatie wordt enkel toegediend op voorschrift van de arts.


Verjaardagen worden gevierd in de opvang in overleg kan er een traktatie worden meegebracht.


Ieder kind word op regelmatige basis geëvalueerd.


De opvang wordt dagelijks gereinigd en het speelgoed wordt wekelijks ontsmet en onderworden aan schade.


Textiel wordt wekelijks gewassen.


De opvang is in het bezit van een attest brandveiligheid en zorginspectie. Iedere kinderverzorgster heeft een diploma Levensreddend handelen.


Wij volgen jaarlijks bijscholingen.